Het overzicht kunnen houden op documenten is van groot belang voor elke organisatie. OPEN.dossier is de module die de mogelijkheid biedt om eenvoudig zaken en documenten te zoeken.

De zoekmachine is uitgebreider dan de zoekmachine binnen iDocumenten (Alfresco Share), hierdoor is het mogelijk om met OPEN.dossier specifieker te zoeken naar documenten of zaken.

Er kunnen overzichten worden gemaakt die geëxporteerd kunnen worden naar een CSV bestand. Dit geeft de mogelijkheid om snel en gemakkelijk kwaliteitscontroles uit te voeren of bepaalde lijsten uit te draaien. OPEN.dossier ondersteunt overige dossiers zoals, beleidsdossiers, personeelsdossiers, projectdossiers, etc.

OPEN.dossier geeft de mogelijkheid om gemakkelijk documenten te verplaatsen van zaak naar zaak. Verder kan er op zaakniveau een QR-blad gegenereerd worden die met OPEN.barcode ingelezen kan worden binnen Kofax om zo eenvoudig fysieke stukken in een zaak te kunnen archiveren inclusief bijbehorende metadata.

OPEN.dossier
Overzichtspagina van alle dossiers

Alle voordelen op een rij:

 • Zaken zoeken met lijstweergave;
 • Documenten zoeken met een lijstweergave;
 • Zoekopdracht opslaan;
  Meerdere zaakdossiers tegelijk browsen;
 • Lijsten uitdraaien op zaak- en documentniveau;
 • Eenvoudig documenten verplaatsen van zaak naar zaak;
  QR blad genereren op zaakniveau;
 • Overzichtelijke weergave van zaken met bijhorende documenten;
 • Gemakkelijk kwaliteitscontroles uitvoeren;
 • De opmaak van CSV bestand kan door de gemeente zelf toegevoegd worden.